Monday, September 27, 2021 , 15:45

RESERVATION

Room picture
Description
Add people
Amount of reservation
اتاق دبل
   اتاق دو نفره با تخت دبل (Double Room)

در این اتاق‌ها یک تخت دونفره قرار می‌دهند و عموما زوج‌ها این اتاق را برای اقامت خود انتخاب می‌کنند. این اتاق با حروف اختصاری DBL نشان داده می‌شود.

.
Room Capacity: 2 People
Number of people added: 1 People
Price 432,000 To 532,000$